Hlavní stránka
Česká verze stránek   English version
08. 06. 2011  20:50, autor: kika1990

téma: Ekonomické informace

Sněmovna podpořila nový zákon o obchodních korporacích

Sněmovna dnes v prvním čtení podpořila vládní návrh nového

zákona o obchodních korporacích. Zákon je spolu s novým občanským zákoníkem a dalšími zákony součástí nové právní úpravy soukromého práva, kterou současná vláda předložila poslancům. Zákon navazuje na současný obchodní zákoník a výrazně mění některá pravidla podnikání. Opoziční poslanci chtěli vrátit předlohu vládě k dopracování, jejich návrh ale nezískal potřebnou podporu.
Reklama Podle nového zákona například členové a bývalí členové statutárních orgánů společnosti by měli ručit svým majetkem v případě úpadku, který svým nesprávným rozhodováním zavinili. Toto opatření má chránit věřitele. Při zakládání společností s ručením omezeným by nově podnikatelé neměli mít povinnost skládat kapitál 200.000 korun, jak je tomu v současnosti. Základní kapitál společností s ručením omezeným neplnil podle ministerstva spravedlnosti svoji roli, pouze podnikatele zbytečně administrativně zatěžoval.
V souvislosti se společnostmi s ručením omezeným upravuje zákon nově také podmínky pro získávání podílů ve firmě. Doposud mají všichni společníci podíly spojené se stejnými právy a povinnostmi. V budoucnu by měli mít možnost si vybrat z různých druhů, které by se od sebe lišily jako akcie. Existovat tak budou prioritní podíly či podíly s právem nebo bez práva hlasovat.
"U akciových společností se zavádí možnost vybrat si orgány, které mají tuto společnost řídit. Například u menších akciových společností to může být pouze správní rada," řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Podle jeho vyjádření obsahuje nový obchodní zákoník pouze část, která se týká obchodních společností. Druhá část upravující závazkové právo, která je nyní součástí jak obchodního, tak občanského zákoníku, bude nově pouze v občanském kodexu.
Opozice normu kritizovala. Obává se například, že nová právní úprava nebude dostatečně omezovat korupční prostředí.
Návrh nového občanského zákoníku sněmovna již v poledne propustila do dalšího projednávání. Odpoledne také podpořila další související návrh, a to zákona o mezinárodním právu soukromém. Ministr Pospíšil (ODS) podotkl, že předloha nahradí zákon z roku 1963. Norma stanoví pravidla pro soudní spory a jiná řešení sporů v případě, když je v kauze přeshraniční prvek.
"Musí se určit, podle práva kterého státu se bude věc posuzovat a které orgány budou rozhodovat," uvedl ministr. Současný zákon je podle něho kvalitní, ovšem úroveň mezinárodní spolupráce je jinde než před 50 lety. Podle zpravodaje Marka Bendy (ODS) jde o nejsložitější právní normu, která ve sněmovně byla. "Rozumí jí jen několik lidí a já jim věřím," dodal.
Třetí předlohou, kterou poslanci poslali do dalšího projednávání, je novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Ministr uvedl, že tato předloha upravuje transformační změny v oblasti korporátního práva a že jde o velmi technicistní normu. Cílem novely je výslovně upravit další typy přeshraničních přeměn a možnost přeshraničního přemístění sídla nad rámec dnes již upravené přeshraniční fúze.


Zdroj: finanční noviny

 

 

>>Diskuse k článku (0)

<< Zpět
  

Hledat v aktualitách

Nejnovější

Ekonomické informace
Právní informace
Obchodní informace


Online: 1