Hlavní stránka
Česká verze stránek   English version
15. 06. 2007  22:04, autor: peter

téma: Ekonomické informace

Operativní leasing dokáže ušetřit starosti i peníze

Obliba operativního leasingu u nás sice pomalu roste, ale stále je výrazně nižší než v ostatních zemích vyspělého světa.

Základní rozdíl mezi finančním a operativním leasingem spočívá v tom, že u operativního leasingu nepřechází pronajímaný předmět do vlastnictví nájemce. Operativní leasing je tedy vlastně pronájem vozu, jehož cílem není pořízení investice, ale poskytnutí služby. Splátky operativního leasingu většinou zahrnují všechny náklady spojené s provozem vozidla, jako například údržbu a servisní náklady, administrativu, zákonné a havarijní pojištění, poplatky, asistenční službu, reporting, náhradní vozidlo a podobně. U operativního leasingu navíc není požadována záloha, která činí u finančního leasingu 10 až 70 procent z celkové ceny vozu.
Proč zvolit právě operativní leasing a pro koho je výhodný?
Pronajímaný předmět je po celou dobu platnosti smlouvy majetkem leasingové společnosti a firma tedy nepotřebuje vlastní kapitál na údržbu či obnovu vozového parku, tu za ni zajišťuje leasingová společnost. Díky tomu může firma uspořit nemalé náklady a ušetřit si spousty starostí.
Operativní leasing je výhodný zejména v případě, že firma pro svou podnikatelskou činnost potřebuje nějaký stroj či jiný předmět jen po určité období či jej nedokáže plně vytížit. Pořízení tohoto stroje formou koupě za hotové, na úvěr či na finanční leasing by tak bylo pro danou společnost neefektivní. Pro firmu je v tomto případě jednoznačně nejlepší uzavřít s příslušnou leasingovou společností operativní leasing na určitou dobu a po skončení využití stroje smlouvu ukončit. Stále častěji bývají pomocí operativního leasingu pronajaty firemní flotily vozidel.
Nájemné zaplacené za operativní leasing je daňově uznatelným nákladem. Cena za operativní leasing bývá poněkud vyšší než u finančního leasingu, za to však firma dostane podstatně vyšší rozsah služeb od leasingové společnosti. Navíc v případě pronájmu celé fleetové flotily vozidel nabízí leasingové společnosti výrazné slevy.
Operativní leasing na vzestupu
Jedna z největších světových leasingových společností ARVAL (součást skupiny BNP PARIBAS), která se na operativní leasing a fleet management specializuje zahájila již v roce 2003 výzkum “Corporate Vehicle Observatory“ a každý rok zveřejňuje jeho aktualizované výsledky. Loňský rok byl první kdy byla do studie zařazena i Česká republika. Jedním z nejzajímavějších z celé řady výsledků průzkumu je preference jednotlivých zemí ohledně způsobu financování firemních flotil. Výsledky naleznete v tabulce níže. Ukazuje se, že poměr operativního leasingu oproti ostatním formám financování u nás stále ještě zaostává za vyspělými evropskými ekonomikami. Výjimkou je Švýcarsko, které je ovšem specifické především výší vlastních zdrojů investovaných do nákupu foremních flotil. Z výsledků průzkumu rovněž vyplývá, že operativní leasing je nejdynamičtěji rostoucí metodou financování firemních flotil, a to zejména u velkých firem.

Zdroj : české noviny

 

 

>>Diskuse k článku (0)

<< Zpět
  

Hledat v aktualitách

Nejnovější

Ekonomické informace
Právní informace
Obchodní informace


Online: 7