Hlavní stránka
Česká verze stránek   English version
15. 01. 2007  11:11, autor: peter

téma: Ekonomické informace

Jak financovat firemní investice?

Potřebujete financovat nový investiční záměr své firmy a nevíte, jaký způsob financování zvolit?

Možností jak situaci řešit je celá řada, od vlastních prostředků přes různé druhy úvěrů, leasingem konče.
Financujeme rozvoj firmy
Peníze na rozvoj firmy lze získat různým způsobem. Hlavním prostředkem financování rozvoje firmy by měly být vlastní zdroje. Nicméně určitě ne jediným, naopak, využití vhodného externího zdroje financování ve správnou chvíli, ve správné míře a na správném místě může celkové náklady na investici efektivním způsobem snížit.
Vlastní finanční prostředky
Vlastním prostředkem financování investice je zisk, který firma svou podnikatelskou činností vytvoří. Cenou (nákladem) za tento zdroj financování je daň z příjmu, kterou musí firma zaplatit. Ta bývá v závislosti na vytvořené výši zisku a z toho plynoucí výši daně z příjmu často vyšší než u externích zdrojů, takže využití externích zdrojů bývá v celé řadě případů efektivnější a levnější než využití zdrojů vlastních. To však není být pravidlem. Se zvyšující se zadlužeností firmy stoupá i její rizikovost, což se negativně promítá do růstu nákladů různých externích zdrojů, například úvěrů. Optimální je tak optimalizovat kapitálovou strukturu firmy, tak aby náklady na financování byli co nejnižší.
Cizí zdroje
Jak jsem uvedli výše jsou cizí zdroje financování investic důležité a efektivní i pro firmy jež mohou investice financovat z vlastních zdrojů, pro řadu firem je při realizaci rozvoje jejich využití nutností, vynucenou nedostatkem vlastních prostředků. Cizích zdrojů financování rozvoje firmy je celá řada. Mezi nejvýznamnější patří:
Bankovní úvěry – patří sem hypoteční úvěry, kontokorentní úvěry, provozní úvěry či investiční úvěry. Každý produkt se hodí k financování jiného druhu investice a některé, jako například hypoteční či investiční úvěr jsou účelové. O těchto zdrojích financování si budete moci přečíst v úterním a středečním fintriku.
Leasing – existují dva druhy leasingu, a to operativní a finanční. Tento finanční produkt má oproti úvěru řadu výhod i nevýhod, a jejich srovnání je tématem našeho čtvrtečního článku.
Faktoring a forfaiting – jsou to speciální formy způsoby financování investic. O tom co to je a jaké je jejich použití se dočtete v pátek.
Firemní obligace – jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky a výnosu z něj k určitému datu.
Cenou (nákladem) za cizí zdroje je úrok, který musí firma zaplatit svým věřitelům. Úrokové sazby výše uvedených zdrojů bývají značně rozdílné a bývají závislé na celé řadě faktorů, jako je už výše zmíněná rizikovost firmy, zajištění či návratnost dané investice. Jednou z výhod tohoto způsobu financování je fakt, že úroky za něj zaplacené jsou daňově uznatelnou položkou a snižují tak daňový základ. Tomuto efektu se říká úrokový daňový štít a významným způsobem snižuje náklady na cizí zdroje financování podniku.


 

 

>>Diskuse k článku (0)

<< Zpět     Více informací >>
  

Hledat v aktualitách

Nejnovější

Ekonomické informace
Právní informace
Obchodní informace


Online: 7